Info fra Nytårskuren 2014

IFLI Nytårskur

Mere om dagens tema og det videre arbejde

 

 

Mega- og mikrotrends for innovation

 

Egentlig er det selvmodsigende at tale om trends indenfor innovation! Innovation vil altid i sig selv søge nye veje og vil dermed netop forsøge at bryde med de trends, der er pt. Men selvfølgelig vil en stor del af den tænkning, der ligger bag innovation være stærkt præget af megatrends.

 

Megatrends for innovation

Anne Skare Nielsen er en af Skandinaviens førende fremtidsforskere. Hun er partner og chef-futurist hos Future Navigator, hvor hun arbejder med radikale forandringer og transformation af vores tænkemåder.

 

Anne er efterspurgt over hele verden som foredragsholder og ikke mindst som provokatør, så det er en meget stor gevinst for IFLI at kunne tilbyde et oplæg om megatrends inden for innovation. Her kan du som deltager få lejlighed til at høre om de omvæltninger, der er på vej i de måder, vi tænker innovation. Hvis du vil vide mere på forhånd, så klik ind på www.futurenavigator.dk

 

Mikrotrends for innovation

 

På mikroniveau trænger innovationsbegrebet sig på i alle daglige gøremål. Der er et pres for at vi skal kunne gøre alting anderledes og bedre. Vi har til Nytårskuren valgt at fokusere på to områder, nemlig innovativ evaluering og innovative ledelsesrum.

 

Innovativ evaluering

 

Mette Yde sætter fokus på innovativ evaluering, hvor kunsten er at kunne skabe et klima, en forståelse og en praktisk tilgang til evaluering, så evaluering ikke blot bliver foretaget ud fra et ønske om at finde fejl og mangler, men at det samtidig kan blive en innovativ proces, der kan indgå i konstruktive iagttagelser af hverdagens praksis.

 

Det er udfordringen om at kunne forene en anerkendende tilgang til ledelse med de uafviselige krav til at også at kunne foretage realistiske evalueringer, som kan møde kravene fra omverdenen – og samtidig helst være forud for nye tiltag udefra. På den måde gives der mulighed for at skabe et ressourcefokuseret miljø for ledelse.

 

 

Innovative ledelsesrum

 

Erik Staunstrup sætter fokus på skabelsen af innovative ledelsesrum. Afsættet tages i resultaterne fra konferencen om Ledelsesrum, som IFLI videnkonsortiet om Innovationsledelse arrangerede den 8. november. Du kan se oplæg og opsamling fra dagen her: http://ledelsesrum.net/galleri.html

 

Udfordringerne ved at skabe innovative ledelsesrum er ofte at skabe det rette ”rum”. Hvordan, hvem, hvorfor – er typiske store spørgsmål, når vi står overfor kravet om at være innovative. Med fokus på personer, rammer og rum udfoldes udfordringen at kunne bevæge sig i den vægtløshed, der opstår, fra man slipper taget i hverdagen og svæver rundt i det innovative ledelsesrum, til man atter lander på fødderne.

 

Det videre arbejde

 

Dagen afsluttes med en plenum-workshop, hvor vi lægger op til en fortsat co-creation proces om det at kunne skabe, håndtere og fastholde innovative rum i hverdagens ledelse.

 

Det videre arbejde tænkes blandt andet som workshops, historier fra hverdagen, udvikling af værktøj, tankegange og modeller om innovationsledelse i praksis. Som en udløber at videnkonsortiets aktiviteter er vi blandt andet i færd med at skrive en bog med afsæt i ledelsesrummet og dets begrænsninger ud fra perspektivet ”form” og dets muligheder ud fra anvendelsen af ”fantasi” – intuition. Der vil også blive muligheder for at kunne deltage i en co-creation af et eller flere kapitler.

 

Vi vil komme med konkrete forslag, som vi kan debattere i denne plenum-workshop.