Info fra Nytårskuren 2015

IFLI Nytårskur

Nytårskur 2015

 

9. januar 2015 kl 12-16

 

Ledelse i kompleksitet

 

- forandring og forankring

 

Nytårskuren holdes på Kulturhuset Bryggen, Islands Brygge 18. Se programmet her.

 

Årets Key Note Speakers er Jacob Storch, joint action as og Sverri Hammer, Hammer & Glahn, læs neden for om de to indlæg:

 

Ledelse i kompleksitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Note speaker: Jacob Storch, joint action a/s. Jacob er medstifter af Attractor A/S og har indtil fornylig været i spidsen for virksomheden. Nu ønsker han at gå nye veje og siger selv om sit farvel til virksomheden:

 

”For mit vedkommende var der en stemme, der sagde, at nu er det tid til at komme videre. Jeg er stolt af, at jeg forlader en virksomhed i topform med de bedste forudsætninger nogensinde for at fortsætte en fantastisk udvikling.”

 

Jacob har brudt vejen for en systemiske ledelse. Han har i snart 15 år gjort sig som lige dele forretningsmand, filosof, foredragsholder, fagnørd og forfatter. En personlig 5-F model, om man vil.

 

Jacob Storchs seneste bog En systemisk organisation fra 2013 gav blandt andet liv til idéen om det uperfekte lederskab.

 

Med sit omfattende erfaringsgrundlag og sin indsigt i ledelsesmæssige udfordringer, vil Jacob Storch holde et indlæg på IFLI´s Nytårkur 2015 om ledelse i kompleksitet.

 

Jacob Storch er MSc og Phd og er bl.a. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, involveret i Peter Lang Foundation og Associeret til TAOS Institute.

 

 

 

Forandring og forankring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Note Speaker: Sverri Hammer er cand.scient.pol, partner i Ledelsesrådgivningsfirmaet Hammer & Glahn ApS og lektor på DTU i Ledelse, strategi og organisation.

 

Sverri har i de seneste mange år været optaget af Karl Weicks tænkning og forestillinger om organisering og ledelse. Weick har rigtig meget at byde på, når han eksempelvis peger på, at forandringer i dag som oftest sker kontinuerligt og ikke episodisk. Det betyder, at vores udfordring måske ikke består i at skabe forandringer (for de sker mere eller mindre af sig selv), men snarere at forankre, og det har han så nogle spændende bud på.

 

Sammen med James Høpner er Sverri aktuel med en ny bog om Meningsskabelse, organisering og ledelse fra 2014 hvor Karl Weicks tænkning om organisationer og ledelse udfoldes på dansk.

 

"Giver det mening" spørger vi ofte i organisationerne, for hvis vi selv eller vores medarbejdere har svært ved at skabe mening i forandringer eller strategier, hvor står vi så?

 

Meningsskabelse er en særlig tilgang til ledelse, som på mange måder vender op og ned på vores gængse forestillinger om hvad ledelse er, og hvordan ledelse bedrives. Oplægget om meningsskabelse vil komme ind på emner som:

 

  • Hvad er meningsskabelse og hvordan skaber vi mening?
  • Meningsskabelsens 7 elementer
  • Den meningsskabende leders 10 skud: 10 hårdtslående idéer til hvordan man kan agere som meningsskabende leder, herunder: ”Lad være med at træffe beslutninger – skab mening istedet”; ”Det er vigtigere, at ”Talk the Walk” end at ”Walk the talk”; ”Lad være med at simplificere, gør ting netop så komplicerede som de”.
  • Hvordan får vi forandringer og strategier, der opleves meningssløse til at give mening?