Mere info

IFLI Nytårskur

Keynote speaker: Pernille Rydén

Ingeniørernes Lederuddannelse, DTU Diplom

 

Disruption – det nye dyr i åbenbaringen!

 

Pernille er studieleder på DTU og PhD med forskning indenfor krydsfeltet mellem strategisk erkendelse, sociale medier og kunders/borgeres interaktion.

Disruption er tilsyneladende det nye ord, vi skal lære at forholde os til. Men hvad indebærer disruption? Hvor dybt stikker det i organisationen? Hvordan kan vi bruge disruption i praksis til at være leder i hverdagen?

 

Som deltager vil du før Nytårskuren få tilsendt et link til en test, hvor du kan få et hurtigt indblik i dit eget ”Big Data Mindset” og din organisations strategi på dette område.

Pernille vil hjælpe deltagerne med at se nærmere på resultaterne og diskutere hvordan du selv kan disruptes og hvordan du kan transformere din organisation

 

Du kan læse mere om disruption her.

 

Michael Bager, Erhvervsakademi Sjælland

Erik Staunstrup, Nyt Perspektiv

 

Hvordan kan JEG bruge Disruption i min daglige ledelse?

 

 

Michael og Erik vil give et oplæg om hvordan Disruption kan ses som en omvæltning af magtforholdene, så ledelsesrummet skal gentænkes. Men hvor langt skal vi føje de ydre kræfter, som Big Data repræsenterer? Hvor går grænsen mellem organisationens indre værdier og omgivelsernes pres – set i lyset af Big Data?

 

Som afslutning vil de facilitere en workshop og lægge op til en debat, hvor vi udkrystalliserer vigtige opmærksomhedspunkter

 

Debatten opsamles i en artikel, der efterfølgende udsendes til deltagerne og lægges på ifli.dk

 

Du kan læse mere om disruption i den daglige ledelse her.